ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ SWING

Περιγραφή

Θυροτηλέφωνο SWING σε λευκό χρώμα για εγκαταστάσεις 2 καλωδίων. Διαθέτει μπουτόν για άνοιγμα κλειδαριάς και τέσσερα προγραμματιζόμενα μπουτόν (0-1-2-3), ο τρόπος λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με την κατάλληλη ταυτοποίηση. Η ένταση του ήχου κλήσης ρυθμίζεται
και ακυρώνεται. Διαθέτει 17 διαφορετικούς, ήδη προγραμματισμένους ήχους κλήσης. Επίσης, διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες:
- απόρρητο της επικοινωνίας. Η συνομιλία μεταξύ μπουτονιέρας και θυροτηλεφώνου δενακούγεται από τα άλλα θυροτηλέφωνα της εγκατάστασης.
- professional studio: πραγματοποιώντας κλήση από τη μπουτονιέρα, η κλειδαριά που είναι συνδεδεμένη με αυτή, ανοίγει αυτόματα χωρίς καμία ενέργεια από το θυροτηλέφωνο.