ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Πίνακες Πυρανίχνευσης DIGIT FIRE

Περιγραφή

Πίνακες Πυρανίχνευσης 16-64 ζωνών με πληκτρολόγιο της σειράς "DIGIT FIRE"

Μια ομάδα από 5 διαφορετικές συσκευές που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους, ώστε να υλοποιηθούν συστήματα πυρανίχνευσης από 16 μέχρι 64 ζώνες, με δυνατότητες ελέγχου συσκευών κατάσβεσης, ηλεκτροβανών, ηλεκτρομαγνητών πόρτας και όλων των ειδικών εξαρτημάτων που απαιτούνται και για πολύπλοκα συστήματα.
Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος όλων των συσκευών μπορεί να γίνει από μια μικρή συσκευή ελέγχου η οποία είναι και η μόνη που πρέπει να βρίσκεται στον χώρο ελέγχου.
Το σύστημα έχει δυνατότητες πλήρους προγραμματισμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, δίνει αναλυτικές πληροφορίες στα ελληνικά για κάθε συμβάν και διαθέτει μνήμη ιστορικού.