ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Nedbox πίνακες χωνετοί

Περιγραφή

Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 60439-3
Πλαστικό αυτοσβενούμενο λευκού χρώματος
Βαθμός Προστασίας ΙΡ 40
Μηχανική Αντοχή ΙΚ 07
Κλέμμες ουδετέρου και γείωσης
Δυνατότητα τοποθέτησης της πόρτας στην αριστερή ή δεξιά πλευρά
Δυνατότητα στήριξης σε γυψοσανίδα με το εξάρτημα 014 90