ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Nedbox εξωτερικοί

Περιγραφή

Κατηγορία μόνωσης ΙΙ
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 60439-3
Βαθμός Προστασίας ΙΡ 30 (ΙΡ 40 με πόρτα)
Μηχανική Αντοχή ΙΚ 05 (ΙΚ 07 με πόρτα)
Χρώμα λευκό
Υλικό πολυστυρένιο αυτοσβέσιμο 650°C
Μονωμένες κλέμμες ουδετέρου και γείωσης
Αυτόματο κούμπωμα της μετώπης με κλιπς για τους πίνακες 2,3 και 4 σειρών