ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Πρίζες πληροφορικής RJ 45

Περιγραφή

Πρίζες πληροφορικής RJ 45 κατ 6Α

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801, EN 50173-1 και EIA/TIA 568
Με κονέκτορες LCS2 γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο, με διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β και αρίθμηση