ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Περιγραφή

Γυμνοί αγωγοί, κατάλληλοι για γειώσεις, χάλκινοι Cu ή χάλκινοι επικασσιτερωμένοι CueSn.