ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Τριφασικοί διακόπτες διαρροής

Περιγραφή

Τριφασικοί διακόπτες διαρροής FH200, 30mA, κατηγορίας A Δέχονται βοηθητικές επαφές Πλάτος 4 στοιχεία