ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Θερμοστάτες ράγας,

Περιγραφή

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο εύρος εφαρμογών ψύξης ή θέρμανσης. Οι THS-C και THS-W είναι ιδανικοί για έλεγχο της θερμοκρασίας συστημάτων θέρμανσης και σε εγκαταστάσεις με δύσκολη πρόσβαση και για ρύθμιση θερμοκρασίας σε συστήματα ψύξης, θερμοκήπια κλπ. Ο THS-S είναι κατάλληλος για τον έλεγχο Θερμοκρασίας σε ηλεκτρικούς πίνακες.