ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Πηνίο (ρελέ) έλλειψης τάσης.

Περιγραφή

Πηνίο (ρελέ) έλλειψης τάσης. Πλάτος 1 στοιχείο: Αν με κλειστό μικροαυτόματο η τάση στα άκρα του πηνίου έλλειψης τάσης πέσει κάτω από συγκεκριμένα όρια (μεταξύ 160V και 80V) προκαλεί βεβιασμένο άνοιγμα του μικροαυτόματου