ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ασφαλειαποζεύκτες ράγας

Περιγραφή

Οι ασφαλειαποζεύκτες της σειράς Ε90 έχουν σχεδιαστεί για την ζεύξη και απόζευξη υπό φορτίο. Χρησιμοποιούνται για την προστασία μικτών φορτίων από υπερένταση και βραχυκύκλωμα(κατηγορία χρήσης AC22A-AC22B). Μπορούν να κλειδωθούν για την ασφάλεια του χειριστή κατά τη συντήρηση.