ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Διαμορφώσιμος Κυματοειδής Σωλήνας

Περιγραφή

Υλικό: Σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό PC, ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS),
αυτοσβενούμενο (δε διαδίδει τη φλόγα) και χαμηλής εκπομπής καπνού
Χρώμα: Ανοικτό γκρι RAL 7035
Βαθμός στεγανότητας: IP 66
Πρότυπα: ΕΝ 61386.01, 61386.2.2, ΕΝ 50267.02.02
Οδηγίες εναρμόνισης: 2006/95/ΕΚ (LVD), 89/106/EOK (CPD), 2002/95/EK (RoHS)