ΕΣΠΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Κουτί Διακόπτη Ενιαίου Πλαισίου

Περιγραφή

Για χωνευτές μέσα στο επίχρισμα ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τέλεια συγκράτηση
μηχανισμών διακόπτη/πρίζας με πιάστρες ή βίδες και τέλεια ευθυγράμμιση χάρη στους
προεξέχοντες λαιμούς τους. Το αποστατικό εξασφαλίζει την ιδανική απόσταση 91mm μεταξύ των
κέντρων τους.